فرزندان اِستِر

مجموعه مقالاتی در باره ی تاریخ و زندگی یهودیان در ایران

به کوشش: هومن سرشار
450 صفحه
ترجمه: مهرناز نصریه
قطع وزیری
توضیحات بیشتر و خرید